Wab cam melayu ideas dating spouse

Posted by / 07-Jan-2018 20:07

Wab cam melayu

Jokaista valtakuntaa seurasi yksi sekasorron ja anarkian leimaama välikausi. Egyptin asutus oli keskittynyt pääasiassa Niilin varteen ja sen enimmillään muutaman kilometrin levyisille hedelmällisille rannoille.Maan elinkeinoelämä oli riippuvainen Niilin vuosittaisista tulvista, jotka levittivät maalle hedelmällistä, mustaa lietettä.

Taiteen säännöt ja kirjoitusjärjestelmä olivat samat kuin myöhempinäkin aikoina, ja egyptiläinen dualismin käsite oli jo syntynyt.Kahdesta ensimmäisestä dynastiasta ei ole varmoja tietoja.Kummankin dynastian kuninkaat olivat kotoisin Thinisistä, jonka seudulle heidät haudattiinkin mastaba-hautoihinsa, mutta yhdistyneen Egyptin ensimmäinen pääkaupunki oli Memfis, joka sijaitsi maiden välisellä rajalla Vanha valtakunta oli egyptiläisen kulttuurin ensimmäinen suuri kukoistuskausi.Aavikkotiet ja kauppayhteydet muuhun maailmaan olivat myös luultavasti jo valmiit.Niili oli käytännöllisesti katsoen ainoa kulkuväylä. Etelässä yhteyksiä tosin rajoittivat Niilin vesiputoukset eli kataraktit.. tienoilla maa koostui kahdesta kulttuuripiiristä, eteläisestä Ylä-Egyptistä ja pohjoisesta Ala-Egyptistä. Todennäköisesti naapuriaan kehittyneempi Ylä-Egypti valtasi Ala-Egyptin, mutta tästä ei ole varmaa tietoa.

Wab cam melayu-31Wab cam melayu-59Wab cam melayu-15

Egypti syntyi paikallisten heimojen hallitsemien kaupunkivaltioiden, nomosten, yhdistyessä sodissa lopulta yhden hallitsijan vallan alle.